Toamna – de Marina Samoilă

Mereu mi se-ntâmplă-n octombrie

Când ploaia pe geam o ascult:

Mi-e mâhnire de mine, cea de acum,

Mi-e dor de mine, cea de demult.

 

Mereu pornești în mine-n octombrie

Suflet bântuit de amintiri și năluci:

Pe ce drum trebuie să mergi?

Pe ce cărări ai dori să apuci?

 

Mi-e greu, tot mai greu în octombrie

E toamnă, e vânt, e la fel, e târziu:

Mă simt împărțită între mine și mine,

Între ce sunt și ce-aș dori să fiu.

 

Mereu mi se-ntâmplă-n octombrie

Când ploaia m-atinge dușman:

Mi-e dor de mine, cea de acum,

Mi-e mâhnire de mine, cea de peste un an.