Hotarul – de Ana Blandiana

Caut începutul răului

Cum căutam în copilărie marginile ploii.

Alergam din toate puterile să găsesc

Locul în care

Să mă așez pe pământ să contemplu

De-o parte ploaia, de-o parte neploaia.

Dar întotdeauna ploaia-nceta înainte

De a-i descoperi hotarele

Și reîncepea înainte

De-a ști până unde-i seninul.

Degeaba am crescut.

Din toate puterile

Alerg și acum să găsesc locul unde

Să mă așez pe pământ să contemplu

Linia care desparte răul de bine.

Dar întotdeauna răul încetează-nainte

De a-i descoperi hotarul

Și reîncepe-nainte

De-a ști până unde e binele.

Eu caut începutul răului

Pe acest pământ

Înnorat și-nsorit

Rând pe rând.