Cocorul albastru – de Geo Bogza

Am vrut să zbor.

Dar tocmai atunci umblau unii

Care tăiau aripile oricui voia să zboare.

 

Am vrut să fiu albastru.

Dar tocmai atunci cădea o funingine

Care murdărea tot ce era albastru.

 

Am vrut să fiu cocor.

Dar tocmai atunci se iviseră unii

Care prindeau cocorii și-i puneau frigare.